Contact
Linked In profiel

Aardbevingsschade

aardbevingsschadeSchade aan gebouwen kan (deels) zijn ontstaan vanwege aardbevingen door gaswinningen.

Sedert enkele jaren wordt deze mogelijkheid van schade (onder meer scheurvorming) algemeen en definitief erkend.

Denkt u schade aan uw woning of gebouw te hebben, welke naar uw mening is veroorzaakt of verergerd vanwege gaswinning, dan kunt u hiertoe een melding doen bij het CVW gevestigd in Appingedam. Op de site van het CVW is hiervoor een formulier beschikbaar.

Als er gerede kans is, dat uw woning aardbevingschade kan hebben, krijgt u bezoek van een zogenaamde eerstelijnsexpert namens het CVW, die de schades komt opnemen; hij of zij doet in zijn of haar uit te brengen rapportage een uitspraak in schade-categorieën:

A-schade            volledig toe te schrijven aan bevingen

B-schade            schade, welke ernstig is verergerd vanwege bevingen en

C-schade            schade, welke geen relatie heeft met bevingen

Indien in het uitgebrachte eerstelijnsrapport  C-schades zijn opgenomen kunt u contra expertise aanvragen: graag geef ik daartoe – geheel vrijblijvend – informatie bij u thuis op locatie.

Veelal is het zo, dat waargenomen schades een combinatie van invloeden betreft.

Veel voorkomende overige oorzaken van bv scheurvorming in metselwerk:

  • achterstallig onderhoud / veroudering van het gebouw
  • thermische werking
  • zetting schade
  • (zwaar) verkeer
  • krimp van materialen
  • wijziging grondwaterpeil